IESA Girls Volleyball
 

8th Grade Class 1A State Tournament
@ Assumption Central A & M MS
First Round
  Winner Sectional 4
  Winner Sectional 5
3/16/2018 4:30 pm
  Winner Sectional 3
  Winner Sectional 1
3/16/2018 5:45 pm
  Winner Sectional 8
  Winner Sectional 6
3/16/2018 7:00 pm
  Winner Sectional 7
  Winner Sectional 2
3/16/2018 8:15 pm
Semifinals
  Winner Match 1
  Winner Match 2
3/17/2018 12 noon
  Winner Match 3
  Winner Match 4
3/17/2018 1:15 pm
Third Place
  Loser Match 5
  Loser Match 6
3/17/2018 3:00 pm
State Championship
  Winner Match 3
  Winner Match 6
3/17/2018 4:15 pm
 
 

8th Grade Class 2A State Tournament
@ Auburn HS
First Round
  Winner Sectional 2
  Winner Sectional 4
3/16/2018 4:30 pm
  Winner Sectional 5
  Winner Sectional 8
3/16/2018 5:45 pm
  Winner Sectional 7
  Winner Sectional 3
3/16/2018 7:00 pm
  Winner Sectional 1
  Winner Sectional 6
3/16/2018 8:15 pm
Semifinals
  Winner Match 1
  Winner Match 2
3/17/2018 12 noon
  Winner Match 3
  Winner Match 4
3/17/2018 1:15 pm
Third Place
  Loser Match 5
  Loser Match 6
3/17/2018 3:00 pm
State Championship
  Winner Match 5
  Winner Match 6
3/17/2018 4:15 pm
 
 

8th Grade Class 3A State Tournament
@ Tolono Unity JHS
First Round
  Winner Sectional 3
  Winner Sectional 6
3/16/2018 4:30 pm
  Winner Sectional 2
  Winner Sectional 1
3/16/2018 5:45 pm
  Winner Sectional 5
  Winner Sectional 8
3/16/2018 7:00 pm
  Winner Sectional 7
  Winner Sectional 4
3/16/2018 8:15 pm
Semifinals
  Winner Match 1
  Winner Match 2
3/17/2018 12 noon
  Winner Match 3
  Winner Match 4
3/17/2018 1:15 pm
Third Place
  Loser Match 5
  Loser Match 6
3/17/2018 3:00 pm
State Championship
  Winner Match 5
  Winner Match 6
3/17/2018 4:15 pm
 
 

8th Grade Class 4A State Tournament
@ Mt. Zion HS
First Round
  Winner Sectional 4
  Winner Sectional 1
3/16/2018 4:30 pm
  Winner Sectional 8
  Winner Sectional 6
3/16/2018 5:45 pm
  Winner Sectional 7
  Winner Sectional 2
3/16/2018 7:00 pm
  Winner Sectional 5
  Winner Sectional 3
3/16/2018 8:15 pm
Semifinals
  Winner Match 1
  Winner Match 2
3/17/2018 12 noon
  Winner Match 3
  Winner Match 4
3/17/2018 1:15 pm
Third Place
  Loser Match 5
  Loser Match 6
3/17/2018 3:00 pm
State Championship
  Winner Match 5
  Winner Match 6
3/17/2018 4:15 pm